Dni Młodych Goleniów 2017

Instrukcja elektronicznej rejestracji uczestników

Zgodnie z §1 pkt. 1 REGULAMINU DNI MŁODYCH każdy uczestnik Archidiecezjalnych Dni Młodych musi mieć ukończony 16 rok życia.

Elektroniczna rejestracja uczestników rozpocznie się 13 marca br. i będzie trwać do 26 kwietnia, który jest ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń. Po tym dniu rejestracja uczestników i edycja osób już zarejestrowanych, a także usuwanie uczestników będzie niemożliwe.

Rejestracja uczestników dokonuje się na Portalu Młodych Ichtis pod adresem www.zapisy.ichtis.info. Zapisy uczestników będą polegać na wypełnieniu odpowiedniego formularza. Osoba odpowiedzialna za grupę (ksiądz, siostra zakonna, katecheta) dokonuje najpierw rejestracji swojego konta, do którego potem wpisuje uczestników swojej grupy. Każdy opiekun posiadający swój login i hasło będzie mieć możliwość dokonywania aktualizacji swojej grupy (dodawanie i usuwanie uczestników swojej grupy, bez możliwości zmiany warsztatów). Dodatkowych opiekunów grupy rejestrujemy w elektronicznym systemie jako uczestników danej grupy, zaznaczając w formularzu tej osoby w polu „uwagi”, że jest ona dodatkowym opiekunem w grupie.

W celu prawidłowej rejestracji uczestników należy uprzednio zebrać następujące dane: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu do prawnych opiekunów uczestnika (rodziców), e-mail uczestnika i nazwę jednego warsztatu wybranego przez uczestnika.

W celu ułatwienia zebrania danych uczestników swojej grupy można wykorzystać pomocniczą listę uczestników z parafii (załącznik 8). Pliki w formacie pdf z pomocniczą tabelą uczestników oraz oświadczeniem rodziców osoby niepełnoletniej są dostępne także na stronie elektronicznej rejestracji w zakładce „Materiały”. Pytania i uwagi dotyczące elektronicznej rejestracji uczestników prosimy kierować na adres: info@ichtis.info.